Skip to main content

Legislatie

CADRU GENERAL:

1. Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2003/55/CE din 26 iunie 2003
privind reglementarile comune pentru piata interna în sectorul gazelor naturale si de abrogare a directivei 98/30/CE (revizuita)

2 .Legea nr. 351/2004
Legea Gazelor cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Legea nr. 238/2004
Legea Petrolului.

4. Legea nr. 346/03.12.2007
privind masuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale.

5. H.G. 1.069/05.09.2007
privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007 – 2020.

6. H.G. 784/2000
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale (republicata).

7. H.G. 1043/2004
privind aprobarea Regulamentului de acces la Sistemul national de transport al gazelor naturale si a Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale.

8. H.G. 2199/2004
privind modificarea si completarea H.G. nr. 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentuilui privind accesul la Sistemul National de Transport al gazelor naturale si a Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale. 

9. Ordinul ANRE nr. 29/2016
aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali