Skip to main content

Modul de facturare a consumului

Modul de facturare a consumului se va modifica dupa cum urmeaza: pe factura nu vor mai aparea mc de gaze consumati, ci kwh, care vor exprima energia produsa prin arderea gazelor consumate .

Noua factură -de la mc la kwh
Începând cu data de 1 iulie 2008, Euro Seven Industry SRL a introdus sistemul de facturare a consumului de gaze naturale exprimat în unităţi de energie (lei / kwh), ca şi în cazul energiei electrice, în conformitate cu prevederile Legii gazelor nr. 351/2004.Astfel, modul de facturare a consumului se modifica după cum urmează: pe factură nu vor mai apărea mc de gaze consumaţi, ci kwh, care vor exprima energia produsă prin arderea gazelor consumate.Măsura este impusă de reglementările adoptate de România în scopul alinierii serviciilor publice la nivelul celor din Comunitatea Europeană.


Care sunt actele normative ce motivează schimbarea?

  • Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/55/CE - piaţa internă în sectorul gazelor naturale.
  • Legea gazelor nr. 351/2004
  • Decizia ANRE 62/24.06.2008 privind Regulamentul de măsurare a gazelor naturale tranzacţionate în România.
  • Codul Fiscal

Avantajele facturării în kwh:

  • Comparaţia între diferitele sisteme de încălzire (ex: cu gaze naturale, cu energie electrică) se va face mult mai uşor, de către consumator.

Cum se determină cantitatea de energie consumată?

  • Pentru a determina cantitatea de energie consumată în urma utilizării gazelor naturale, volumul în mc este înmulţit cu puterea calorifică superioară, conform formulei:

     E = V x PCs
(kwh) (mc) (kwh/mc)


Energia consumată, în kwh, exprimă energia produsă prin arderea gazelor naturale consumate.
PCS : Puterea Calorifică Superioară a gazelor naturale (kwh / mc), indică energia totală degajată în aer prin arderea completă a unui mc de gaz .


Determinarea Puterii Calorifice Superioare (PCS)

  • Valorile PCS vor fi determinate pentru fiecare zonă şi se vor afisa lunar pe site in directorul de baza Home – Putere Calorifica Lunara , în conformitate cu Regulamentul de măsurare a gazelor naturale tranzacţionate în România.

Criteriile pe baza cărora este calculată PCS au fost reglementate de Autoritatea Naţională de Reglementarea în Domeniul Energiei.