Skip to main content

Reguli de siguranță

Utilizaţi în siguranţă instalaţiile de gaze naturale:

 • Nu lăsaţi focul nesupravegheat;
 • Aerisiţi încăperile înainte de aprinderea focului;
 • Nu obturaţi canalul de fum;
 • Verificaţi şi curăţaţi coşurile de fum de două ori pe an, obligatoriu înaintea sezonului rece;
 • Efectuaţi verificarea instalaţiei de utilizare o dată la doi ani și revizia tehnică o dată la zece ani, cu personal autorizat;
 • Asiguraţi ventilarea permanentă a încăperilor în care sunt instalate aparate cu flacără liberă;
 • Nu interveniţi asupra contorului de gaze naturale;
 • Nu folosiţi improvizații;
 • Orice intervenție asupra instalaţiei de gaze din gospodărie poate fi făcută doar de personal autorizat;

 

Ce trebuie să faceţi dacă simţiţi miros de gaz?

 • Nu intraţi în panică!
 • Nu acționați întrerupătoarele electrice şi evitaţi folosirea telefoanelor mobile!
 • Deschideţi uşile şi ferestrele pentru aerisirea încăperilor!
 • Nu aprindeţi chibrituri, brichete sau orice alte surse de foc!
 • Evacuaţi imediat clădirea!
 • Închideţi robinetul de gaz situat la intrarea în imobil!
 • Apelaţi imediat, din exteriorul clădirii, numerele de urgenţă!